TKP HEADLINE

สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2565

 

            
                วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ นางประคอง  บุญสวน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2565  ณ.ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ 


กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก

 

นางคำสิงห์ ปานภูมิ เกิดเมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2489 อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 276 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบันอายุ 75 ปี เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มทอผ้ากี่กระตุก บ้านบุมะกรูด ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ อ่านเพิ่มเติม

วัดวิเชียรบำรุง (วัดท่าน้ำ)

 


วัดวิเชียรบำรุง ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 13 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ สร้างอุโบสถขึ้นใน พ.ศ. 2496 มีกำแพงแก้วล้อมรอบ วัดวิเชียรบำรุงเดิมเรียก วัดท่าน้ำ ได้สร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2471 พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัด ที่สวยงาม มีชื่อว่า พระพุทธไสยาสน์วิเชียรศรีรัตนมิ่งมงคล อยู่กลางแจ้งหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก อ่านเพิ่มเติม

ต่อเงิน ต่อทอง

 

 ต้นมะค่า เป็นชื่อของไม้เนื้อแข็งยืนต้นที่มีขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่สามารถปลูกเป็นไม้ทางเศรษฐกิจได้ เป็นต้นไม้มงคลพระราชทาน ผลัดใบช่วงสั้น ๆ สูงได้ถึง 30 เมตร แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มกว้าง เปลือกต้นสีเทาอ่อน หรือสีชมพูอมน้ำตาล ผิวต้นขรุขระ กิ่งอ่อนมีขนประปราย ต้นแก่มักมีปุ่มปม เนื้อไม้มีลวดลายสวยงามสีน้ำตาลอมเหลือง ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ปลายใบคู่ ออกเรียงสลับ ใบกว้าง 4-5 เซนติเมตร อ่านเพิ่มเติม

ประเพณีแห่กวงคำ (กวางคำ)

 


งานประเพณีแห่กวงคำ (กวางคำ) ประวัติความเป็นมา งานประเพณีแห่กวางคำ บ้านวังร่อง คำว่า กวางคำ ภาษาหล่ม เรียกว่า กวงคำเป็นการแสดงการฟ้อนของไทหล่ม แต่ไม่ทราบที่มาแน่ชัด สันนิษฐานว่าน่าจะได้อิทธิพลมาจากทางเหนือ ส่วนผู้ที่นำมาแสดงที่บ้านวังร่องคือหลวงพ่อบุญมา อ่างคำ (ไม่ทราบฉายา) เป็นผู้นำมาแสดงครั้งแรกในบ้านวังร่อง อ่านเพิ่มเติม

เขื่อนปากห้วยขอนแก่น

 


เขื่อนปากห้วยขอนแก่นสร้างขึ้น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2534 มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน ความจุของอ่างที่ระดับเก็บกักน้ำ 33.22 ล้านลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จเมื่อปี 2538 สามารถช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยไร่ ตำบลบ้านติ้ว ตำบลบ้านโสก และตำบลปากช่อง ในอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีน้ำเพียงพอสำหรับพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูฝนได้จำนวน 31,880 ไร่ และในช่วงฤดูแล้ง จำนวน 6,300 ไร่ ซึ่งในอนาคตจะได้มีการหาแนวทางบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อนำน้ำมาช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ของราษฎรในพื้นที่ทั้งในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มผักอินทรีย์วังร่องร่วมใจ

 

ก่อนที่จะมาเป็น ห้างหุ้นส่วนผักอินทรีย์วังร่องร่วมใจ จำกัด เกิดจาการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่มีแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือเรียกว่า กลุ่มผักอินทรีย์วังร่องร่วมใจ พึ่งพาตนเองได้ มีการประชุมปลูกจิตสำนึกรู้รัก สามัคคี มีการส่งเสริมให้สร้างแหล่งอาหารโดยการปลูกพืชผักไว้ทานในครัวเรือน เหลือกินก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้าน มีเหลือเพื่อจำหน่ายในราคามิตรภาพ โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาและต่อยอด เช่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก เกษตรอำเภอหล่มสัก กศน.ตำบลห้วยไร่ กอ.รมน.จ.เพชรบูรณ์ สำนักงานปกครองอำเภอหล่มสัก สภ.บ้านติ้ว ทำให้ประสบความสำเร็จจนสามารถเข้าประกวดจนได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 ผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงระดับเขต (เขตตรวจราชการที่17) ประจำปี 2564 อ่านเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand